ราคาโลหะ

  • PT $ 923
  • PD $ 2,244
  • RH $ 14,300
สกุลเงิน: 1 USD = 31.09037 THB

โลหะมีค่าและอัตราแลกเปลี่ยน

โลหะ ราคาดอลลาร์ / ออนซ์ Price $ / g
PT 923
PD 2,244
RH 14,300

Euro (EUR) 0.844616 €/$


ปริมาณมาตรฐานและผลลัพธ์ของคุณ

จำนวน kg
ความชื้นเฉลี่ย %
สารแพลเลเดียม ( แห้ง) ppm
สารแพลทินัม (แห้ง) ppm
สารโรเดียม (แห้ง) ppm


ความสามารถหลักของ Ecotrade คือ การกู้คืนโลหะมีค่าจากท่อแคทที่หมดอายุการใช้งาน ด้วยเครื่องมือนี้คุณจะสามารถกำหนดค่าราคาของ PGM ได้ ทั้งนี้เครื่องมือouhยังสามารถช่วยให้คุIเปรียบเทียบราคาของเรากับบริษัทอื่นๆ ได้อีกด้วย

เปรียบเทียบข้อเสนอ

เพิ่มคอลัมน์ คำนวน

โรงกลั่น Ecotrade Gold
สกุลเงิน Dollar ($)
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 $ $
ค่าธรรมเนียม ต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ 2.40 $ $
อัตราผลตอบแทน Palladium 98 % %
อัตราผลตอบแทน แพลทินัม 98 % %
อัตราผลตอบแทน Rhodium 90 % %
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลทินัม 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น Rhodium 1600 $ $
ค่าขนส่ง (ต่อครั้ง) 0 $ $
   
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ค่าขนส่งทางเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียม ต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลทินัม
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Rhodium
โลหะที่เสียไป Palladium
โลหะที่เสียไป แพลทินัม
โลหะที่เสียไป Rhodium
ค่าธรรมเนียมรวม
+ โลหะที่เสียไป (ความต่าง 100% RR)
   
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ
   
มูลค่าแคตาไลท์ต่อกิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม
อัตราตอบแทนต่อกิโลกรัมของโมโนลิธ
ผลตอบแทนรวม

เพิ่มคอลัมน์ คำนวน