ราคาโลหะ

  • PT $ 848
  • PD $ 1,521
  • RH $ 3,560
อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 30.945014 THB

โลหะมีค่าและอัตราแลกเปลี่ยน

โลหะ ราคา1เหรียญต่อออนซ์ Price $ / g
PT 848
PD 1,521
RH 3,560

Euro (EUR) 0.891396 €/$


ปริมาณมาตรฐานและผล

จำนวน kg
ความชื้นเฉลี่ย %
สาร พาเลเดียม ( แห้ง) ppm
สารเพลตตินัม (แห้ง) ppm
สาร โรเดียม (แห้ง) ppm


Ecotrade’s core competency is the recovery of precious metals from spent catalytic converters. With this tool, you will be able to determine the return value for your bulk catalyst. Also, this will help you to compare various toll refining terms from different smelters or refiners.

เปรียบเทียบข้อเสนอ

เพิ่มคอลั่ม คำนวน

คนกลั่น Ecotrade Gold
สกุลเงิน Dollar ($)
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 0 $ $
การรักษาโมโนลิส ต่อ กิโลกรัม 2.40 $ $
อัตราผลตอบแทน Palladium 98 % %
อัตราผลตอบแทน แพลตตินัม 98 % %
อัตราผลตอบแทน Rhodium 90 % %
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลตตินัม 290 $ $
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น Rhodium 1600 $ $
ค่าขนส่ง ( ต่อ ครั้ง) 0 $ $
   
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ค่าขนส่ง
การรักษาโมโนลิส ต่อ กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Palladium
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  แพลตตินัม
ค่าใช้จ่ายในการกลั่น  Rhodium
โลหะที่หายไป Palladium
โลหะที่หายไป แพลตตินัม
โลหะที่หายไป Rhodium
ค่ารักษารวม
การสูญเสียโลหะ (แตกต่าง 100เปอร์เซ็น RR)
   
ต้นทุนรวม
ต้นทุนต่อกิโลกรัมของ โมโนลิส
   
มูลค่าของวตถุดิบต่อกิโลกรัม
ต้นทุนต่อกิโลกรัม
อัตรตอบแทนต่อกิโลกรัมของโมโนลิส
ผลตอบแทนรวม

เพิ่มคอลั่ม คำนวน