สุ่มตัวอย่างท่อแคท

บริษัท Siam Cat Recycling ได้มีการลงทุนอย่างมหาศาล ในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์หาสารในห้องทดลอง เพื่อหาความแม่นยำ ถูกต้องของสารในระดับที่สูงขึ้น ที่มีโลหะมีค่าบรรจุในตัว Catalytic Converters ลูกค้าที่ต้องการจัดการ เกี่ยวกับการค้าและการสกัดหาสารที่มีความแม่นยำและถุกต้อง สามารถมาใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกของเราได้ เพราะเราถือว่าค่าที่ออกไปจากเรา มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นหนึ่งในเลขยกกำลัง ชั้นนำในการรีไซเคิลในภูมิภาคตะวันออก และเป็นบริษัทเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเทคโนโลยีที่มีความพร้อม อย่างเต็มที่ในการจัดการ ความต้องการในการสุ่มตัวอย่าง

 

กระบวนการกลั่นกรองค่าผ่านทาง

การสุ่มตัวอย่างโลหะมีค่า
ตัวอย่าง โลหะมีค่า

 

ห้องปฎิบัติการที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ครบครันที่มีการออกแบบเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถ ดำเนินการใช้วัสดุวิเคราะห์ ใช้วิธีการของตัวเลขร่วมกับเครื่อง เอ็กซเรย์ x-Ray Fluorescence ( XRF) ในการทดสอบ คนของเราเต็มไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์สูงทุกแง่มุมของการวิเคราะห์ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะเต็มไปด้วยพื้นฐานที่สามารถยืนยันกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างของเราสามารถเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับแต่ละชุดทดสอบ

การทำงานของเรา ที่มีความแตกต่างกับจำนวนโรงหลอมในยุโรปผลที่ได้จากขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างของเรา ช่วยให้เราสามารถ เลือกหนึ่งที่ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับแต่ละชุดทดสอบ

ความปลอดภัย คือ ความสำคัญสูงสุดของบริษัท Siam Cat Recycling ในประเทศไทย และสิ่งอำนวยความสะดวกของอุปกรณ์ บุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ และอุปกรณืที่มีอยู่ 24/7 วัตถุดิบของลูกค้ามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ได้รับการบันทึกอย่างละเอียด ตลอดกระบวนการสุ่มตัวอย่าง